SVATEBNÍ TRADICE

Mnoho českých svatebních tradic má svůj původ v raných dobách křesťanství. Časté rituály měly nejen zajistit štěstí a mnoho dětí, ale také chránit před nemocemi, hladem, dětskou smrtí i před hádkami, nenávistí a hlavně před zlými duchy. Jiné tradice měly pouze symbolický charakter. Měly dokumentovat důležité události, jako je ztráta panenství a začátek nového období života. Občas to byla skrytá výzva novomanželům, aby drželi pohromadě v dobrých i zlých časech.

Hod kyticí

Nevěsta hází kytici přes levé rameno do davu svobodných žen, jakmile opustí kostel nebo radnici – ten šťastlivec, který kytici chytí, má být další, kdo se vdá. Modernější obměnou je, kdy každá svobodná dívka dostane stuhu, která se přiváže k nevěstině kytici. Té se potom zavážou oči, dívky se postaví okolo ní do kruhu a obchází dokola. Nevěsta postupně odstříhává pentle, až zůstane jen jedna poslední.

Rozbití talíře

Na začátku české svatební hostiny se nevěstě a ženichovi u nohou rozbije talíř a společně musí zamést střepy. Tato tradice má kořeny ve dvou pověrách; zaprvé, že střepy přinesou štěstí a zadruhé, že pokud novomanželé prokážou vůli ke vzájemné spolupráci společným zametáním střepů, bude jejich manželství harmonické. Na některých svatbách je také zvykem věřit na pověru, že kolik střepů z talíře bude, tolik dětí se novomanželům narodí, nicméně tuto pověru nutno brát s humorem.

Společné jezení polévky

Na svatební hostině jsou nevěsta a ženich „spojeni“ zahalením do velké látky symbolizující jednotu a musí dojíst misku polévky pomocí jedné lžíce, která symbolizuje vzájemnou spolupráci. Dalším významem, který může být ještě podstatnější, je symbol společného bochníku chleba, ze kterého musí oba „dávat a brát“ stejný kus. Díky své stručné symbolice je tato tradice dodnes velmi populární.

Krájení dortu

Krájení svatebního dortu patří k oblíbeným rituálům. Po posledním jídelním chodu jsou hosté podle přání obslouženi kávou a nevěsta se začíná věnovat krájení dortu. Při prvním zakrojení dortu krájí nevěsta s ženichem dort rukou společnou. První zakrojený kousek nabídne ženich nevěstě a nevěsta mu to vzápětí oplácí. Možné je také zakousnout první podílek dortu společně.

Svatební šaty a ženich

Svatební šaty nevěsty jsou nejatraktivnější částí svatební výzdoby. Podle svatební tradice je nemají oči ženicha spatřit dříve, než při obřadu. To proto, aby mladý pár nepostihlo v manželství neštěstí. Svatební zvyk se dodržuje dodnes. I kdyby byla nevěsta švadlenou, rozhodně by si svatební šaty neměla „spíchnout“ sama. Podle pověry by hrozilo, že by manželství dlouho nevydrželo, neboť by si cestu ke štěstí zašila.

Vaše Viktorie ♥

Komentáře

mood_bad
  • Žádné komentáře
  • Přidat komentář