OBŘAD V KOSTELE

Magický kostel, dlouhá ulička, svatební pochod a mnoho dalšího. Zní vám to stejně pohádkově jako mně? Po svatbě jako z romantické komedie touží nejedna nevěsta, a proto jsem tu pro vás sepsala hned několik informací, jak tuto toužebnou představu zrealizovat.

Podmínky pro svatbu v kostele

Jedna z nejdůležitějších věcí je, aby alespoň jeden ze snoubenců byl pokřtěným katolíkem. Taktéž se musí jednat o váš první sňatek, jelikož církev neuznává rozvody. Pro uskutečnění obřadu je navíc potřeba absolvovat hodiny přípravy na manželství s knězem (doporučuji začít s dostatečnou časovou rezervou). Samozřejmostí je niterní sounáležitost s vírou.

Svědci

Co se týká víry vašich svědků, nemusíte si s ní dělat starosti. Svědek se při církevní svatbě k ničemu nezavazuje, výše zmiňované podmínky se na něj proto nevztahují. Bohatě mu tedy postačí občanský průkaz a schopnost vyslechnout a potvrdit předem určená slova.

Dokumenty pro církevní matriku

  • fotokopie rodných listů snoubenců
  • fotokopie občanských průkazů snoubenců (kopie dokladů nemusí být úředně ověřené)
  • potvrzení o křtu snoubenců; výpis nesmí být starší než tři měsíce, vydává ho farní úřad místa křtu
  • potvrzení o absolvování přípravy na manželství
  • údaje o svědcích: jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo (u cizinců se místo rodného čísla udává datum a místo narození)
  • osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství; doklad nesmí být starší šesti měsíců
  • u vdovce/vdovy: fotokopie úmrtního listu manželky/manžela
  • zápis žádosti o církevní sňatek, který se obvykle vyplňuje společně s knězem

Svatební sliby

„Já, (doplňte své jméno) odevzdávám se tobě, (uveďte jméno partnerky/partnera) a přijímám tě za manželku/manžela. Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých, ve zdraví i nemoci, v hojnosti i nedostatku. Chci tě milovat a ctít po celý svůj život, dokud nás smrt nerozdělí.“

Vaše Viktorie ♥

Komentáře

mood_bad
  • Žádné komentáře
  • Přidat komentář